head
  
bulgaria
czech
gr. britain
hungary netherlands
  
HOME     NEWS     ACTIVITIES    DOCUMENTS    NATIONAL CONFERENCE    GALLERY     PARTNERS
  
fotovlajka-be"Nature for Care, Care for Nature"
is een internationaal project om activiteiten tussen ouderen en jongeren in hun eigen leefomgeving te bevorderen. Daarmee speelt het project ook in op het groeiende gebrek aan sociale cohesie tussen jongeren en ouderen. Ouderen komen meer en meer geïsoleerd te staan en komen uiteindelijk nauwelijks meer in contact met jongere generaties. Jongeren daarentegen zijn steeds minder betrokken bij hun eigen leefomgeving. De realiteit is dat dit kan leiden tot een reeks van problemen.

‘Nature for Care, Care for Nature’ is gebaseerd
op de ervaringen van het project Natuurcircus van Veldwerk Nederland, een non-profit organisatie op het gebied van natuur- en milieueducatie.
Veldwerk Nederland wil mensen met natuur verbinden. De combinatie van jong en oud bleek daarbij van bijzondere meerwaarde. Het dient naast leren van de natuur ook het welzijn voor de ouderen en opvoedkundige doelen voor de jeugd.
Veldwerk Nederland wil partnerorganisaties in
Europa betrekken bij de verspreiding van het project. Elke partner in dit project ontwikkelt in eigen land passende activiteiten op het gebiedvan natuur en milieu waarbij jong en oud van elkaar leren.


logo-be Kontakt:
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen

info@rlva.be
003255207265
download-be
  

logolink
www.janburda.cz