head
  
belgium czech
gr. britain
hungary netherlands
  
HOME    NEWS     ACTIVITIES    DOCUMENTS    NATIONAL CONFERENCE    GALLERY     PARTNERS
  
fotovlajka-buПРИРОДАТА КАТО ГРИЖА - ГРИЖА ЗА ПРИРОДАТА
е международен проект за насърчаване на обмена на опит и знание между възрастните и младите хора в тяхната местна общност.

Проектната идея се реализира в отговор на нарастващата нужда в европейското общество от социално сближаване между младите и възрастните хора. Възрастните хора остават все по-изолирани и често не си взаимодействат с младите хора в съвременния свят, а младите хора все по-рядко се ангажират с дейности за възрастните хора в своите местни общности. Това често е повод за редица проблеми: за възрастните хора това често означава самота и малко социални контакти, докато за младите хора - увеличаване на недоволството към обществото, което често води до липсата на участие, а понякога дори антипатия.

Целта на проекта е да даде своя принос към решаване на това социално предизвикателство, като събере възрастните и младите хора заедно около вдъхновяващата тема за природата и опазването на околната среда.

Проектът е създаден въз основа опита на Фондация “Велдверк” и екологични НПО за образование в Холандия, като насърчава включването на партньорски организации от цяла Европа.

Присъединете се към нас !

OРГАНИЗАЦИИ, С КОИТО СИ СЪТРУДНИЧИМ
134 СОУ „Димчо Дебелянов” и Организация на евреите „Шалом” – гр. София
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Гърмен и Дневен център за възрастни хора и хора с увреждания – с. Марчево, Благоевградска област
Местен център за работа с доброволци към РБ „Беню Цонев” и Център за възрастни хора в Ловеч

Партньори:
  •     Читалище „Искра” – с. Гърмен, Благоевградска обласt
  •     Фондация Лале 

logo-cr Kontakt:
Borrowed Nature Association

goncheva@gmail.com
00359 888 851 258
download-cr
  

logolink
www.janburda.cz