head
  
belgium bulgaria
gr. britain
hungary netherlands
  
HOME    NEWS     ACTIVITIES    DOCUMENTS    NATIONAL CONFERENCE    GALLERY     PARTNERS
        
fotovlajka-cr
Příroda mostem mezi generacemi
je mezinárodní projekt na podporu mezigeneračních aktivit pro seniory a děti z jejich okolí.

Tento projekt reaguje na stále citelnější nedostatek příležitostí k setkávání mladých a starších lidí. Seniorům mnohdy chybí kontakt s mladou generací a ta naopak ztrácí zájem o veřejné dění v bezprostředním okolí. To může být příčinou řady problémů.

"Nature for care - Care for nature"
je založen na zkušenostech holandské organizace Veldwerk Nederland zabývající se environmentálním vzděláváním a partnerských organizací z celé Evropy. Partneři projektu budou pro seniory a žáky připravovat společné vzdělávací aktivity založené na vztahu k přírodě a životnímu prostředí.

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE:
Sociální služby města Velké Meziříčí, Příspěvková organizace, Zdenky Vorlové 2001, 594 01 Velké Meziříčí,
telefon:+420 566 520 154, e-mail: ssm.vm@tiscali.cz

Pečovatelská služba Přibyslav, Tržiště 254, 582 22 Přibyslav
telefon: +420 569 482 128, e-mail: ps@pribyslav.cz

Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, Velké Meziříčí 594 01
telefon: +420566 782 320, http://www.3zsvm.cz/

ZŠ Přibyslav, Bechyňovo náměstí 33, 582 22 Přibyslav
telefon: +420 569 484 802, http://www.zspribyslav.cz/


logo-cr Kontakt:
Chaloupky o.p.s.
Michalela Brhlová
michaela.brhlova@chaloupky.cz
00420 566 522 831
 
download-cr
  

logolink
www.janburda.cz